Poslední aktualizace ze dne 3. 8. 2010
Celkem je připraveno 60 materiálů
Jsi návštěvník číslo

Úvod

Ahoj poutníku! Na těchto stránkách nalezneš zajímavé materiály, které jistě na své cestě akademické, upotřebíš ku prospěchu svému. Mou povinností je ti říci, že tyto stránky jsou věnovány studentům Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studium medicíny není procházka rájem, ale určitě stojí za to. Hodně úspěchu!

Informace

Dokumenty jsou prezentovány ve formátu PDF (viz Foxit PDF Reader nebo klasika Adobe Reader) případně jako ODF (text ODT, tabulka ODS, prezentace ODP, viz třeba kancelářský balík OpenOffice.org). Komprimované archivy jsou typu 7z (viz 7-Zip).

Ti, kteří bydlí na kolejích a jsou připojeni k internetu, by měli vědět o tom, že existuje Koleják.

Nutno podotknout, že pokud narazíte na dokument o kterém si myslíte, že by zde neměl být (ať z důvodu právního či morálního), napiště mi email se zdůvodněním Vašeho názoru a já dokument odstraním.

Obsah

Biofyzika

Zkouška z biofyziky patří k těm (nej)lehčím. Základem je dobře napsaný test a u zkoušky si nevytáhnout ultrazvuk. Když porozumíte látce, máte vyhráno. Na zkoušku je týden učení až moc.

 • 2705x Protokoly na laboratorní práce audiometrie, ultrazvuk, nitinol, mikroskopie, EKG, CT
 • 2460x Samostudium biologické účinky neionizujícího záření, dozimetrické veličiny, endoskopie, hemodialýza, materiály s tvarovou pamětí, měření teploty, monitorování a telemetrie, ochrana před ioniziujícím zářením, PET, principy detekce ionizujícího záření, řízená a neřízená jaderná reakce, principy detekce neionizujícího záření
 • 3374x Ukázkový rigorózní test ostrá verze byla opravdu ostrá
 • 6430x Učebnice statistiky skripta vydaná ústavem biofyziky

Latina

Zkouška z latiny je písemná a během roku jste na ni dobře (někteří velmi dobře) připravováni. Týden opakování a máte vyhráno. Pro někoho může být ovšem latina i osudová.

Anatomie

Esenciální zkouška prvního ročníku. Budete potřebovat alespoň měsíc učení a štěstí při tahání otázky. Dokud neumíte Čiháky pozpátku tak nemáte bez štěstí šanci.

Histologie

Pokud zdárně uděláte praktickou část s dr. Mrázem, máte pravděpodobně vyhráno. Na zkoušku stačí bohatě 3 týdny učení z přednášek – tak to má být.

Biologie

Jedna z lehčích zkoušek na kterou Vám stačí pochopit látku a učit se maximálně 14 dní z přednášek.

 • 1604x Protokoly pro 1. semestr mikroskopie buněk 1 a 2, pokus, průkaz chemických faktorů, buněčné pohyby, buněčné fůze a osmotické jevy, detekce nukleových kyselin
 • 1476x Protokoly pro 2. semestr reprodukce buněk, meióza, sex chromatin, Mendelovská genetika, identifikace osob, nádorové buňky
 • 1073x Odborný článek telomere length and possible link to X chromosome, 2004
 • 1979x Referáty DNA fingerprinting, dědičnost mitochondriální DNA, nové molekulárně diagnostické metody u nádorů, využití kmenových buněk v léčbě lidských nemocí, recyklácia proteínov v bunke, kmenové buňky v léčbě lidských nemocí, gonadální dysgeneze, využitie siRNA ve výskume a diagnostike, poruchy vývoje pohlaví, pokroky v klonování a etické aspekty genových manipulací, dědičnost krevní skupiny H, FRAXA, oprava DNA a vznik nádorů, využití FISH v praxi, determinace mužského pohlaví, genomický imprinting, DNA vakcíny
 • 2758x Řízená degradace proteinů podklady pro otázku ke zkoušce
 • 1499x RNA interference, 1624x animace podklady pro otázku ke zkoušce

Základy praktického lékařství

Ke zdárnému složení zkoušky „stačí“ nastudovat skripta vydaná katedrou a zvýšenou pozornost věnovat zejména příznakům inkompatibilní transfúze. Zabere Vám to skoro celý týden, pak to můžete s klidem zapomenout.

Fyziologie

Velmi nepříjemná zkouška díky nepříjemným zkoušejícím. Látka se zvládne naučit asi za 3 týdny. Pokud si myslíte, že jste látku zvládli, věřte, Vás dostanou. Jmenovitě doc. Holeček má v oblibě metabolismus (doporučuje ke studiu svou novou knihu?).

Chemie

Jedna z příjemnějších zkoušek během studia. Základem je napsat test a pochopit biochemii. Na anorganice nikdo příliš trvat nebude, v biochemii musíte mít přehled a fyzikální chemii umět. Stačí asi 3 týdny učení.

Základy lékařské imunologie

Stojí za to se ji pořádně naučit, protože ji využijete i u jiných zkoušek. Na samotnou zkoušku se stačí učit týden předem. Ke studiu doporučuji Základy imunologie od J. Bartůňkové a shlédnout přednášky na webu. Jen předešlu, že se zkouší jen první podotázka.

Mikrobiologie

Tak tuto zkoušku nikomu nepřeji. Učí se hrozně, pamatuje ještě hůře. Látka se zvládne během 3 týdnů. Musím ale konstatovat, že u zkoušky byly velmi příjemní, jen mají ve zvyku dávat doplňující otázky – oblíbená je vakcinace, udělejte proto doc. Ryškové radost a běžte na její přednášku.

 • 14670x Autovakcíny vyčerpávající odpověď na otázku ke zkoušce
 • 1648x HHV-6,7,8 základní informace o human herpes viruses

Propedeutika vnitřního lékařství

Konečně praktická zkouška, ale i ta má svá úskalí. Jedno je doc. Baštecký (jediný vyhazuje) a druhé je, že se fyzikální vyšetření zkrátka nedá nabiflovat.

Lékařská psychologie

Kdyby ta knížka neměla tři sta stran, tak by to bylo v pohodě. Týden to zabere. Úmrtnost je 0% a přednášky jsou výhodou.

 • 1494x Seminární práce není to sice ukázkový příklad, ale nic lepšího jsem nenapsal

Odborný anglický jazyk

Další ze série „divných“ zkoušek. Vše se točí kolem slovíček, takže to nepodceňte! Kvůli angličtině opakovat nebudete, ale může vám solidně zavařit, zvlášt si dejte pozor na starou Štanglovou.

Patologická anatomie

Říká se, že je to po anatomii nejtěžší zkouška. Něco na tom bude, ale zase taková kruťárna to není. Problémem je spousta látky a relativně málo času. Zkouška z chirurgické propedeutiky v předtermínu vám přidá asi 3 týdny. Štainer není u zkoušky tak ústupný jako Ryška, ale bohužel si nevyberete. Trochu zrada je, že na první termín musíte jít dokonce června. Pak se vypisují jen opravné. Chce to alespoň měsíc vytrvalého učení.

Chirurgická propedeutika

Zkouška má část praktickou a teoretickou. Poznat nástroje a říct k čemu slouží není problém, když se na ně párkrát podíváte. Samotná zkouška není těžká, moc se nevyhazuje. Chce to nastudovat jak propedeutiku od Zemana tak speciální část z kostky. Váš úspěch záleží na rozdílném přístupu zkoušejících. Kaška vás jen tak nenechá, ale rád si popovídá.

Stomatologie

Vlastní zkoušku tvoří jen písemný test. Stačí se naučit zejména vybrané kapitoly (chirurgie a onkologie) ze skript a máte vyhráno.

 • 1597x Zkouškový test některé otázky byly stejné, ale nedá se na to spolehnout

Patologická fyziologie

Je to zvláštní předmět. Ke zkoušce se stačí naučit anglická skripta vydaná dvojkou Kuba & Kubová a máte vyhráno. Kuba nechce slyšet otázky, ale chce znát souvislosti, Kubová si ráda poslechne váš monolog. 14 dní by mělo stačit.

 • 1181x Hypotermie prezentace a abstrakt se zajímavostmi k otázce hypotermie

Farmakologie

Nechci Vám kazit iluze, ale je to fakt děsná zkouška. Můžete se to učit donekonečna a pořád to nebude ono. Čtyři týdny je dost času na přípravu. Dobrá zpráva je, že zkouška se nese v přátelském duchu. Doporučuji se zaměřit zejména na přednášky.

Neurologie

Zkouška z neurologie nepatří mezi nejlehčí, budete muset vstřebat spoustu informací a naučit se na dvě stovky otázek. To vám zabere kolem měsíce učení. Vlastní zkouška má část praktickou a teoretickou. Nejdříve se jde za pacienty, kde sepíšete neurostatus (čas asi 90 minut), předáte ho asistentovi a on si vás prozkouší - jednak něco málo z teorie (syndromologie a diagnostických metod) a z vyšetřovacích postupů. Ze všeho dostanete známky a pak si táhnete trojkombinaci otázek z teorie. Výsledkem je jedna celková známka. Zkoušející jsou, myslím, všichni v pohodě.

Dermatovenerologie

Při této zkoušce se pěkně zapotíte. Nožičková umí pěkně zatopit. Nemůžu srovnávat, ale s klidem vám říkám: „Jí se raději vyhněte!“ Na tak malinká skripta je trochu moc otázek a tak vám příprava zabere asi 14 dní.

Radiologie a nukleární medicína

Jedna z příjemnějších zkoušek. Dobré je, že z nukleárky si může každý „vylosovat“ své otázky. Na učení stačí něco přes týden.

Tělovýchovné lékařství

Ke zkoušce se stačí naučit vypracované otázky během pár dní a prolistovat si přednášky od Doc. Bartáka. U zkoušky dostanete 2 otázky a další 2 doplňující právě z přednášek.

Psychiatrie

Psychiatrie není ta somatická medicína, kterou známe, ale je hodně abstraktní a většina chorob má neznámou etiopatogenezi. Je to zkrátka prosté učení se symptomů duševních chorob 5. kapitoly MKN-10. Ač se to na první pohled nezdá, tak na zkoušku se dá naučit za 14 dní. Kniha je hodně upovídaná, ale moc toho neřekne.

Oční lékařství

Ať se to zdá nebo ne, zkouška z očního není žádná maličkost. Otázek je víc než dost a jejich příprava mi zabrala 10 dní. Doporučená kniha nestojí za moc – hodně se na kvalitě podepsala různorodost jednotlivých autorů. Zkoušející je již předem každému přidělen (obvykle ten, kdo zkoušel na zápočet) a losuje se jedna trojkombinace otázek.

 • 1875x Vypracované otázky téměř všechny vypracované otázky včetně: diferenciální diagnostika mezi akutní iritidou a glaukomovým záchvatem, indikace k enukleaci bulbu a exenteraci orbity, obecné zásady pro podávání antibiotik a kortikosteroidů

Vnitřní lékařství

Je toho hodně, ale na druhou stranu to zase není tak hrozná zkouška. Z doslechu nedoporučuji jít k Sobotkovi ani Vojáčkovi, ale třeba takový Čáp je prý tutovka. Bureš má hodně divné otázky, ale jinak problémy nedělá (z vlastní zkušenosti). Předtermíny jsou obvykle vypsány na celý prosinec, ale výběr zkoušejících je značně omezen. Před zkouškou se píše test a pak se tahá jedna dvojice otázek. Na předtermín jsem se učil zhruba 2 měsíce. Hodně štěstí!

Otorhinolaryngologie (ORL)

Zkouška je praktická a teoretická. Praktická část je spáchána na posledním praktiku, kdy je položena jedna z praktických otázek. Ani vlastní zkouška pak není obtížná, u docenta Vokurky se netahají otázky. Příprava je značně individuální, v ideálním případě stačí jeden týden na přečtení skript vydaných klinikou.

Onkologie

Základem úspěchu je kvalitní příprava na potítku, kde není žádný dohled. Na jedničku to nestačí, ale na projití ano. Jestli jsem se to učil 2 dny, tak to bylo hodně.

Infektologie a epidemiologie

Zkouška z infektologie je příjemná, ale je třeba se v látce orientovat. Zvláště fatální jsou akutní stavy jako meningitidy. Epidemiologie se u zkoušky neprobírá nijak do hloubky a základní představa o oboru je dostatečná. Učil jsem se na ni asi 3 týdny při škole.

 • 1840x Ukázkový test může nepříjemně překvapit jen zadání z epidemiologie, verze „C“

Chirurgie

Na zkoušku jsem se připravoval asi měsíc, ale jde to samozřejmě rychleji. Hodně záleží na zkoušejícím, ale zpravidla je tato zkouška brána jako předzkouška, která má zjistit mezery, aby státnice „dopadla“. Takže nevím o nikom, kdo tuto zkoušku neudělal. Sám jsem byl na ortopedii a naprostá spokojenost. Jen ale předešlu, že dostanete ortopedického pacienta… Trochu je problém s literaturou. Já vycházel ze Sosna: Základy ortopedie, Koudelka: Ortopedická traumatologie, Morávek: Základy urologie, Dominik: Kardiochirurgie, Ferko a Vobořil: Chirurgie v kostce, něco ze Zeman: Chirurgická propedeutika a vše doplňoval ze Zeman: Speciální chirurgie.

Státní závěrečné zkoušky

Šestý ročník má takovou koncepci, že studenti chodí do nemocnice a učí se na státnice. Jsou vysláni na stáže do smluvních nemocnic (případně si ji domluví sami). Státní zkoušky nejsou žádnou tragédií, vlastně jsem ani nepoznal rozdíl oproti nestátním zkouškám, takže si z nich opravdu velkou hlavu nedělejte. Na gynekologii se před zkouškou píše znalostní test a stejně tak jako na chirurgii a interně se provádí i praktická zkouška (vyšetření pacienta a referování nálezu s asistentem na interně a chirurgii, na gynekologii demonstrace porodu ve fantomové učebně). Pediatrie nebyla rozhodně tak fatální, jak jsem čekal. Na hygieně a sociálním lékařství kladou celkem velkou váhu na státnicovou práci, takže doporučuji toto nepodcenit…

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám mnoho zdaru ve Vaší nové profesní kariéře!