Datum prezentování: 2008-08-01
Počet zobrazení: 2459

Ubuntu a CSLaTeX

Úvod

Zprovoznit správně fungující LaTeX pro češtinu pod linuxem není jen tak. Problém je hlavně v existenci dvou verzí sázecího systému - LaTeX a CSLaTeX. Tento dokument ve stručnosti popisuje rozdíly ve způsobu použití těmchto verzí tak, aby pracovaly s češtinou. Dále přináší návod k instalaci LaTeXu s podporou češtiny do Ubuntu a nabízí zdroje informací ke stažení pro LaTeX.

TeX, LaTeX a CSLaTeX

Velmi stručně řečeno TeX [tech] je multiplatformí svobodný sázecí systém. Slouží tedy pro tvorbu profesionální textové sazby, zejména je vhodný pro technickou dokumentaci. Jeho předností je mimo jiné i to, že je zadarmo a pracuje jak v Linuxu tak pod Windows. LaTeX [latech] je nadstavba TeXu (jedná se o sadu maker pro zjednodušení práce). CSLaTeX je česká verze LaTeXu, která umí českou sazbu.

Dokumentace

Československé sdružení uživatelů TeXu na svých stránkách uveřejňuje řadu zajímavých informací. Vyzdvihl bych zejména LaTeX manuál, který popisuje dostupná makra LaTeXu. Dále bych doporučil do češtiny přeloženou elektronickou knihu Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2e z roku 1998. Bohužel jsem ale nenašel novější učebnici LaTeXu v češtině, nicméně jsem objevil anglickou knihu Latex for Complete Novice, která podává základní představu o práci s tímto DTP systémem. Přináší tak dostatek poznatků pro tvorbu vlastní sazby a to včetně pokročilejších postupů (např. vkládání obrázků). Zájemcům bych doporučil stručný úvod do tvorby PDF dokumentů a to knihu Creating a PDF Document Using PDFLatex od stejného autora. Ještě odkáži na knihu Using Latex to Write a PhD. Thesis, která je určena pro autory závěrečných prací a má sloužit jako pomůcka při úpravě formátování diplomové práce.

Instalace sázecího systému do Ubuntu 8.04

Ubuntu má v repozitářích balíčky pro instalaci TeX Live včetně českého rozšíření CSLaTeX:

sudo apt-get install texlive texlive-lang-czechslovak

Sazba česky v LaTeXu

Mezinárodní verze LaTeXu sice může použít balík babel s češtinou, ale momentálně stejně nefunguje řada věcí typických pro českou sazbu (např. uvozovky, dělení slov). Nedoporučuji proto používat pro čestinu latex nebo pdflatex. Pokud ji přesto chcete nastavit, musíte použít balíček babel:

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}  % pro unicode UTF-8
% \usepackage[latin2]{inputenc} % pro ISO-8859-2
% \usepackage[cp1250]{inputenc} % pro WINDOWS-1250

Sazba česky v CSLaTeXu

Čeština v CSLaTeXu funguje bezchybně a výsledek je dokonalý. Pro použití české šablony v CSLaTeXu použijte prostě balík czech. Hlavička dokumentu bude vypadat asi takto (všimněte si, že používám kódování unicode UTF-8, které je nastaveno jako výchozí v Ubuntu):

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{czech}
\usepackage[utf8]{inputenc}  % pro unicode UTF-8
% \usepackage[latin2]{inputenc} % pro ISO-8859-2
% \usepackage[cp1250]{inputenc} % pro WINDOWS-1250

Navíc jsou definována tato makra:

\uv{} vysází text v českých uvozovkách
\dateczech příkaz \today má český formát
\dateenglish příkaz \today má anglický formát
\captionsczech české popisky jako Předmluva, Tabulka
\captionsenglish anglické popisky jako Preface, Table
\csprimeson anglické uvozovky (``'') sázet jako české (,,'')
\csprimesoff anglické uvozovky (``'') sázet jako anglické
\cstieon vlnka (~) se v mat. módu sází jako mezera
\cstieoff vlnka (~) se v mat. módu sází jako vlnka

Ukázkový soubor

Tento soubor používám jako kostru při vytváření sazby v CSLaTeXu (můžete si ho také stáhnout):

\documentclass[a4paper,10pt,twocolumn]{article}
\usepackage{graphicx}
% NOTE: pdfTeX will use png/jpg images,
%    but LaTeX needs images in eps!
\usepackage[utf8]{inputenc} % unicode
\usepackage[T1]{czech}
% \usepackage{times}
\usepackage{helvet}
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf
 \pdfinfo{
  /Title  (Sample CSLaTeX File)
  /Author  (Jan Virt)
  /Subject (The Beginning)
  /Keywords (CSLaTeX, Sample)
 }
\fi
% Extent PDF with hyperlinks where possible
% \usepackage[colorlinks]{hyperref}

\title{Ukázkový CS\LaTeX{} soubor}
\author{Jan Virt}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
\end{abstract}

\begin{figure}[htbp]
\centering
%\includegraphics[width=\linewidth]{}
\caption{}
\label{fig:}
\end{figure}

\section*{Úvod}
\label{sec:uvod}

\section{}
\label{sec:}

\subsection{}
\label{subsec:}

\section*{Závěr}
\label{sec:}

\end{document}

Vlastní soubor DVI vytvoříte příkazem cslatex a PDF pak příkazem pdfcslatex:

pdfcslatex sample.latex
© Jan Virt